Poprzednie zarządy klubu

Poprzednie zarządy klubu:

lata 2015 – 2019
Prezes Klubu – Mirosław Hoszycki
V-ce  Prezes Klubu (koordynator ds. krwiodawstwa) – Marcin Hoszycki
Sekretarz Klubu – Daria Poddaniec
Członek Zarządu Klubu (koordynator ds. medialnych) – Jacek Hajduga
Członek Zarządu Klubu – Ryszard Furgał

lata 2011 – 2015
Mirosław Hoszycki – prezes klubu
Marcin Hoszycki – v-ce prezes klubu
Tomasz Śleziak – sekretarz

lata 2009 – 2011 
Marcin Hoszycki – prezes klubu
Tomasz Śleziak – v-ce prezes klubu
Przemysław Procek – sekretarz