Medale RCKiK w Raciborzu

Medale pamiątkowe Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Raciborzu wydało w 2010 r. specjalnie dla honorowych krwiodawców,
którzy oddali co najmniej 50 i/lub 25 litrów krwi pełnej lub przeliczonej
na krew pełną.

          
Odznaczeni Medalem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Raciborzu po oddaniu co najmniej 50 litrów krwi:
– Michał Hajduga (2016 r)

      
Odznaczeni Medalem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Raciborzu po oddaniu co najmniej 25 litrów krwi:
– Michał Hajduga (2015 r.)
– Jacek Hajduga (2019 r.)
– Marcin Hoszycki (2019 r.)