Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia

ZHDK III stopniaZasłużony Honorowy Dawca Krwi po oddaniu 6/5 litrów – Odznaka brązowa przysługuje krwiodawcy po oddaniu przez mężczyznę 6, a przez kobietę 5 litrów krwi pełnej lub odpowiednio przeliczonych jej składników. Odznakę nosi się na prawej stronie piersi.

Odznaczeni ZHDK III stopnia
– w opracowaniu (lista nie pełna
– Łukasz Prokopczuk (2019 r.)
– Grzegorz Szymera (2019 r.)
– Sebastian Wiatr (2017 r.)
– Andrzej Pietrzak (2017 r.)
– Krzysztof Dołęcki (2017 r.)
– Izabela Hajduga (2016 r)
– Łukasz Jabłoński (2016 r.)
– Ryszard Furgał (2015 r.)
– Michał Hajduga (2015 r.)
– Marcin Hoszycki (2009 r)
– Tomasz Śleziak (2010 r)
– Przemysław Procek
– Dawid Gabryszak (2014 r.)
– Aleksandra Grądzka – Walasz (2013 r.)
– Krzysztof Hoszycki (2013 r.)
– Mirosław Hoszycki
– Marek Widera (2012 r.)
– Grzegorz Grygo (2014 r)
– Marcin Jordan (2010 r.)
– Monika Górska (2013 r.)
– Edyta Rajman (2013 r.)
– Michał Grzonka (2012 r.)
– Dariusz Miłota (2012 r.)