Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia

ZHDK II stopniaZasłużony Honorowy Dawca Krwi po oddaniu 12/10 litrów – Odznaka srebrna przysługuje krwiodawcy po oddaniu przez mężczyznę 12, a przez kobietę 10 litrów krwi pełnej lub odpowiednio przeliczonych jej składników. Odznakę nosi się na prawej stronie piersi.

Odznaczeni ZHDK II stopnia
– w opracowaniu (lista nie pełna)
– Marcin Hoszycki (2012 r.)
– Tomasz Śleziak (2013 r.)
– Jacek Hajduga (2012 r.)
– Grzegorz Grygo (2014 r.)
– Marek Widera (2014 r.)
– Przemysław Procek (2013 r)
– Magdalena Krukówka (2013 r.)
– Robert Koścień (2012 r.)
– Marcin Jordan (2014 r.)
– Michał Hajduga (2015 r.)
– Marcin Chołko (2015 r.)
– Krzysztof Hoszycki (2016 r.)
-Edyta Rajman (2016 r.)
– Aleksandra Chołko (2016 r.)
– Sebastian Wiatr (2017 r.)
– Andrzej Pietrzak (2017 r.)
– Krzysztof Dołęcki (2017 r.)
– Szymon Tomanek (2017 r.)