Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi – W 1962 r. Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża ustanowił 3-stopniową odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I (złotą), II (srebrną)  i III (brązową) stopnia. W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 21 sierpnia 2006 r. zmieniono nazewnictwo tych odznak. Zmienił się też wzór legitymacji „Zasłużony HDK”.

Są to już jedyne odznaczenia krwiodawców, które poza satysfakcją dają niewielkie konkretne uprawnienia (w NFZ), doceniające nimi odznaczonych i promujące tym samym honorowe krwiodawstwo.
Tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” przysługuje dożywotnio.

ZHDK I stopniaZasłużony Honorowy Dawca Krwi po oddaniu 18/15 litrów – Odznaka złota przysługuje krwiodawcy po oddaniu przez mężczyznę 18, a przez kobietę 15 litrów krwi pełnej lub odpowiednio przeliczonych jej składników. Odznakę nosi się na prawej stronie piersi.

Odznaczeni ZHDK I stopnia
– w opracowaniu (lista niepełna)
– Sebastian Wiatr (2017 r.)
– Marcin Sobeczko (2016 r.)
– Jan Kowolik (2016 r.)
– Marcin Hoszycki (2015 r.)
– Michał Hajduga (2015 r.)
– Marcin Jordan (2015 r.)
– Jacek Hajduga (2013 r.)
– Dawid Krukówka (2012 r.)
– Karina Grodecka (2012 r.)