Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu

Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu
Odznakę zagwarantowano w Ustawie o publicznej służbie krwi z 1997 r. i ustanowiono ostatecznie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Marek Balicki) z dn. 11 marca 2005 r.
Od 2017 roku zmieniono kryteria nadawania odznaki Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu.
Zgodnie z nowymi zasadami klub rozpoczął wnioskowanie o ten honorowy tytuł i odznakę Ministra Zdrowia dla swoich członków, którzy spełniają kryteria i wyrażą chęć jej otrzymania.

  Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu

2017 r.
– Hajduga Jacek (odznaka wręczona w 2018 r.)
– Hoszycki Marcin (odznaka wręczona w 2018 r.)

2018 r.
– Sobeczko Marcin

2020 r.

– Tomasz Śleziak
– Sebastian Wiatr
– Michał Hajduga

2021 r.
– Łukasz Malgrab
– Krzysztof Hoszycki