Darmowa komunikacja w regionie

RYBNIK:
Typ zniżki: PRZEJAZDY BEZPŁATNE
Uprawnienia dotyczą:
Honorowi Dawcy Krwi z przyznaną odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.
Na podstawie „e-Karty” imiennej wydanej na podstawie legitymacji do przyznanej odznaki
Szczegóły uprawnienia: http://www.ztz.rybnik.pl/index.php?page=regulamin-przewozu

RACIBÓRZ:
Typ zniżki: PRZEJAZDY BEZPŁATNE (tylko na terenie miasta Raciborza)
Uprawnienia dotyczą:
Honorowi Dawcy Krwi, którzy oddali:
– 6 litrów krwi pełnej – w przypadku mężczyzn
– 5 litrów krwi pełnej – w przypadku kobiet
Na podstawie legitymacji zasłużonego honorowego dawcy krwi wraz z dokumentem tożsamości.
Szczegóły uprawnienia: http://pk-raciborz.pl/site/przepisy_dla_podroznych

WODZISŁAW ŚLĄSKI:
Typ zniżki: PRZEJAZDY BEZPŁATNE (tylko komunikacja miejska linie A, B, C, D)
Uprawnienia dotyczą:
Honorowi Dawcy Krwi, którzy oddali:
– 18 litrów krwi pełnej – w przypadku mężczyzn
– 15 litrów krwi pełnej – w przypadku kobiet
Honorowi Dawcy Krwi z przyznaną odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.
Aby skorzystać z darmowych przejazdów, trzeba posiadać przy sobie ważną legitymację wydaną przez Polski Czerwony Krzyż oraz aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem. Dokumenty każdorazowo trzeba okazać przy pobraniu u kierowcy autobusu jednorazowego darmowego karnetu uprawniającego do bezpłatnego przejazdu.
Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z Referatem Zarządzania Dróg Miejskich i Transportu (tel. 32 45 90 501).