Ulga podatkowa

Ulga dla honorowych krwiodawców

Wszyscy podatnicy, którzy w danym roku podatkowym oddają bezpłatnie krew i jej składniki, mają prawo uwzględnić taką darowiznę w swoim zeznaniu podatkowym. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 stycznia 2007 r. (z przerwą w 2008 roku) dają podatnikowi, który oddał honorowo krew, prawo odliczenia wartości tej krwi od dochodu, wykazywanego w zeznaniu PIT-36 oraz PIT-37.

Poniżej zamieszczamy link do informacji dot. ulgi dla honorowych krwiodawców za 2013 r. do rocznego rozliczenia podatkowego z Urzędem Skarbowym.

Kliknij tutaj aby zobaczyć broszurę informacyjną dotyczącą odliczania ulgi dla honorowych krwiodawców,

Polecamy również stronę http://krwiodawcy.org/ulga-podatkowa-dla-hdk na której można znaleźć szczegóły dotyczące wysokości odliczenia, oraz opisany jest dokładny sposób dokonania odliczania.