Ordery: Krzyż Kawalerski / Krzyż Oficerski

  • Zarząd główny PCK kieruje do Prezydenta RP wnioski o nadanie odznaczeń a w szczególnych wypadkach orderów dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża.
  •   Dotyczy to osób które:
    – Oddały co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników
    – Posiadają wybitne zasługi w rozwoju honorowego krwiodawstwa PCK
    – Wykazały się co najmniej 10-letnim okresem aktywnej działalności w Ruchu honorowego krwiodawstwa PCK.

 

„Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta”

  •   Poniższe dwa ordery są częścią Drugiego najwyższego polskiego państwowego odznaczenia cywilnego (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służ by państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami;
  • Order dzieli się na 5 klas lecz krwiodawcy mogą otrzymać dwie poniższe klasy.

 

Krzyż Kawalerski (V klasa)

 

order krzyz kawalerski odznaczenia krwiodawstwo strona www

 

Krzyż Oficerski (IV klasa)

order krzyz oficerski odznaczenia krwiodawstwo strona www.legionhdk