Odznaczenie: Krzyż zasługi

Zarząd Główny PCK kieruje do Prezydenta RP wnioski o nadanie odznaczeń a w szczególnych wypadkach orderów dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża.

 •   Dotyczy to osób które:
  – Oddały co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników
  – Posiadają wybitne zasługi w rozwoju honorowego krwiodawstwa PCK
  – Wykazały się co najmniej 10-letnim okresem aktywnej działalności w Ruchu honorowego krwiodawstwa PCK.

„Krzyż Zasługi”

 •   Krzyż ten jest dla osób które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom.
 •   Może być nadany także za ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.
 •   Krzyż Zasługi tego samego stopnia może być nadany tej samej osobie dwukrotnie. Drugie nadanie Krzyża tego samego stopnia ponownie oznacza się przez nałożenie na wstążkę Krzyża okucia w kształcie listewki.
 •   Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata.

 

Brązowy Krzyż Zasługi

 

brazowy krzyz zaslugi odznaczenia krwiodawstwo strona www.legionhdk    

 

 Srebrny Krzyż Zasługi

stebrny krzyz zaslugi odznaczenia krwiodawstwostrona www.legionhdk     

Złoty Krzyż Zasługi

zloty krzyz zaslugi odznaczenia krwiodawstwo strona www.legionhdk