Kryształowe Serce

Kryształowe serce

 •   Wyróżnienie to przyznaje z upoważnienia ZG PCK, raz w roku Kapituła „Kryształowego Serca”, którą stanowi Prezydium Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa. Kapitule przewodniczy Przewodniczący KR HDK.
 •   Do wręczania „Kryształowego Serca” upoważnieni są członkowie Prezydium Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa – oraz prezes lub wiceprezes zarządu PCK.

Wyróżnienie to może być przyznane za:

 •   Wybitne zasługi w rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.
 •  Mogą je otrzymać osoby, które prowadzą systematyczną, aktywną działalność propagandową w PCK na zasadach:
  – Zasłużonym honorowym dawcom krwi którzy posiadają odznakę ZHDK I stopnia oraz 15 lat udokumentowanego członkostwa zwyczajnego w PCK;
  –   Pozostałym działaczom z 25 latami udokumentowanego członkostwa zwyczajnego PCK;
  –  Działaczom, którzy w sposób konkretny przyczynili się do realizacji zadań czerwonokrzyskich  a w szczególności do rozwoju honorowego krwiodawstwa.

  Awers