Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

 •    Tytuł Zasłużony Honorowy Dawca Krwi jest wyróżnieniem nadawanym przez Polski Czerwony Krzyż za pośrednictwem jednostek organizacyjnych w tym Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i klubów honorowych dawców krwi, od których otrzymuje się bezpośrednio lub pośrednio legitymacje i odznaki honorowe.
 •    Tytuł ten występuje w trzech stopniach.

 

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi ( dawniej III STOPNIA )

 •    Przysługuje honorowemu dawcy krwi, który oddał w dowolnym okresie co najmniej:
  – Kobiecie, 5 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
  – Mężczyźnie, 6 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

 

1strona odznaka zhdk III stopnia krwiodawstwo legionhdk

 

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi ( dawniej II STOPNIA )

 •    Przysługuje honorowemu dawcy krwi, który oddał w dowolnym okresie co najmniej:
  – Kobiecie, 10 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
  – Mężczyźnie, 12 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

 

 strona odznaka zhdk II stopnia krwiodawstwo legionhdk
 

 

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi ( dawniej I STOPNIA )

 •    Przysługuje honorowemu dawcy krwi, który oddał w dowolnym okresie co najmniej:
  – Kobiecie, 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
  – Mężczyźnie, 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

 

strona odznaka zhdk I stopnia krwiodawstwo legionhdk
 

W jaki sposób uzyskać tytuł i odznakę?

Są trzy możliwości:

 • Najprostszym sposobem uzyskania ZHDK jest zwrócenie się do podstawowej jednostki PCK jakim jest Klub Honorowych Dawców Krwi. Prezes Klubu lub osoba upoważniona pomaga wypełnić wniosek, załącza ksero legitymacji Honorowego Dawcy Krwi lub dołącza zaświadczenie wystawione przez Centrum Krwiodawstwa i krwiolecznictwa o oddaniu wymaganej ilości krwi przez krwiodawcę, następnie przekazuje dokument do właściwego Oddziału Rejonowego PCK. Klubowicz zostaje poinformowany jak tylko Legitymacja wraz z odznaką są gotowe do odbioru.
 • Drugą, aczkolwiek niejednokrotnie dłuższą metodą jest wypisanie wniosku w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które to przesyła do PCK. Po otrzymaniu gotowej legitymacji i odznaki niektóre z placówek służby krwi informują krwiodawcę telefonicznie, inne każą się dowiadywać samodzielnie.
 • Ostatnim i najkrótszym sposobem jest dostarczenie zaświadczenia lub pokazanie legitymacji HDK w siedzibie Zarządu Głównego PCK w Warszawie, gdzie legitymacje i odznaki są wydawane na całą Polskę