Odznaczenia i wyróżnienia

ODZNACZENIA I WYRÓŻNIENIA

Honorowych Dawców Krwi i działaczy
Polskiego Czerwonego Krzyża

  •   Odznaczenia przez nas przedstawione są przyznawane przede wszystkim krwiodawcom za oddaną krew i działalność ale również możliwe jest przyznanie niektórych odznaczeń wolontariuszom, którzy wyróżnili się w szczególny sposób swoim zaangażowaniem i działalnością na rzecz krwiodawstwa i PCK.
  •   Zapraszamy w nasze szeregi wszystkich, którzy chcieliby dać coś od siebie. Jedni mogą ofiarować ten bezcenny dar jakim jest krew, inni pomóc nam wszystkim w rozwoju i krzewieniu naszej idei.
Odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”
Odznaka Honorowa „Polskiego Czerwonego Krzyża”
Odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
Wyróżnienie „Kryształowe Serce”
Odznaczenie Krzyż Zasługi
Ordery Krzyż Kawalerski / Krzyż Oficerski