Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej

Jakie świadczenia?

 •  Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, a także świadczenia wysokospecjalistyczne są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (art. 20-22).
 •  Pacjenci korzystający z prawa do świadczeń poza kolejnością, nie są umieszczani na listach oczekujących. Świadczenia są im udzielane w możliwie najbliższym terminie, zgodnie z możliwościami organizacyjnymi świadczeniodawcy.

Kto może skorzystać?

 •  Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia (wymienione w art. 43 i 47c). Aby mieć prawa wymienione powyżej należy posiadać uprawnienia i legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi.

Komunikat NFZ

 •   Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od dnia 18 maja 2014 r. zmieniają się zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia w tym zakresie.
 •   W szczególności świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia.
 •   Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
 •   Kto ma prawo do świadczeń poza kolejnością w dniu zgłoszenia:
  –   Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi;
  –   Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;
  –   Inwalidzi wojenni i wojskowi;
  – Kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy o  kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.);
  –  Uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Podstawa prawna:

Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.