Posiłek regeneracyjny

Co to za posiłek?

  •   Każdorazowo bezpośrednio po oddaniu krwi lub jej składników dawcy należy się posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4.500 kcal (tj. np.: 8 czekolad, 1 wafelek, 1 sok).
  •   W niektórych miejscach możemy spotkać się z otrzymaniem dodatkowego posiłku na stołówce, filiżanką kawy lub innymi elementami regeneracyjnymi, które mają na celu jak najszybsze zregenerowanie naszego organizmu.

Podstawa prawna:

Dz. U. Nr 261, poz. 2602
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi.