Zwrot kosztów dojazdu do RCKiK

Na jakich zasadach

  • Krwiodawca w przypadku dojazdu do najbliższego miejsca poboru krwi może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu.
  • Podstawą prawną jest Art 9. ust. 1 pkt 3 Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi ale wytyczne na ogół ustalane są w Zarządzeniach Dyrektorów Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oddzielnie dla każdego z Centrów.
  • Koszty mogą być zwracane według poniższych przykładów:
    *   w przypadku dojazdu do miejsca poboru autobusem lub pociągiem – za okazaniem biletu
    *   w przypadku dojazdu własnym samochodem, motocyklem – okazanie pracownikowi RCKiK dowodu  dowodu rejestracyjnego samochodu/motoru.

Ważne

  • Zanim postanowimy starać się o zwrot kosztów dojazdu należy dowiedzieć się dokładnie o ustaleniach i zarządzeniach Dyrektorów Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w danym regionie, w którym będziemy oddawać krew.

Podstawa prawna:

Dz. U. nr 106, poz. 681
Ustawa o Publicznej Służbie Krwi z dnia 22 sierpnia 1997.