Uprawnienia i przywileje

 Do skorzystania z uprawnień, przywilejów, ulg czy też innych udogodnień przeznaczonych dla krwiodawców uprawnione są osoby posiadające jeden z poniższych tytułów oraz identyfikujące się legitymacjami tychże tytułów.
    Tytuł „Honorowy Dawca Krwi” przysługuje każdej osobie , która bezpłatnie oddała krew lub jej składniki oraz została zarejestrowana w dowolnej jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi. Legitymację wydaje bezpośrednio jednostka organizacyjna publicznej służby krwi lub klub honorowych dawców krwi, przy którym dany krwiodawca działa po uzyskaniu jej z jednostki.
    Tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” jest wyróżnieniem nadawanym przez Polski Czerwony Krzyż za pośrednictwem jednostek organizacyjnych i klubów honorowych dawców krwi, od których otrzymuje się bezpośrednio lub pośrednio legitymację i odznaki honorowe. Tytuł ten występuje w trzech stopniach, co przekłada się bezpośrednio na dane uprawniania. Uprawnienia mogą różnić się w poszczególnych regionach Polski.
    Aby uzyskać więcej informacji na temat stopniowania tego wyróżnienia zerknij na „Odznaczenia i wyróżnienia” na naszej stronie.

PODZIAŁ UPRAWNIEŃ I PRZYWILEJÓW

    Przedstawiony przez nas podział jest podziałem umownym, wykonanym przez Zarząd Klubu Legion na potrzeby naszej działalności oraz dla wygody przedstawiania informacji krwiodawcom. W razie znalezienia drobnych błędów, różnić czy pomyłek prosimy o powiadomienie nas, mogą one wystąpić wraz ze zmieniającym się prawem lub przez nasze przeoczenie 😉

Podstawowe:

1.  Zwolnienie od pracy i nauki
2.  Zwrot kosztów dojazdu
3.  Posiłek regeneracyjny
4.  Bezpłatne badanie krwi
5.  Ekwiwalent pieniężny w wybranych przypadkach

Dodatkowe:

1.  Krewkarta
2.  Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej
3.  Bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami leków podstawowych oraz zniżki na leki uzupełniające do wysokości limitu ceny
4.  Bezpłatne bilety w komunikacji miejskiej
5.  Ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa
6.  Nadawanie wyróżnień, odznak i orderów przez Ministra Zdrowia i inne instytucje i urzędy państwowe

Inne:

1.    Zniżki w sklepach, restauracjach i u innych przedsiębiorców w Ogólnopolski Programie „Razem dla Dawców”
2. Zniżki w schroniskach, hotelach, sklepach i punktach usługowych zrzeszonych wokół inicjatywy „Dawcom w Darze”