Dołącz do nas

 • Serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do jednego z największych stowarzyszeń na świecie, w naszym przypadku Polskiego Czerwonego Krzyża.
  Zanim do nas dołączysz powinieneś wiedzieć:
  * Członkiem Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża może zostać każdy honorowy dawca krwi, (bez względu na miejsce zamieszkania) który:
  – wyraził wolę wstąpienia do PCK,
  – zobowiązał się do honorowego oddawania krwi lub jej składników co najmniej raz w roku kalendarzowym,
  – ze względu na stan zdrowia nie może oddawać krwi, lecz aktywnie uczestniczy w pracach klubu HDK PCK.
  * Honorowy dawca krwi może być członkiem tylko jednego klubu HDK!
 • Składka PCK jest elementem statutowym, dającym możliwość funkcjonowania zarówno klubów jak i oddziałów rejonowych w strukturach, w których się znajdują. Jest ona zatem wykorzystywana w 50% przez oba podmioty wzajemnie się wspierające. Wysokość składki we wszystkich Klubach krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża wynosi 25 zł.Istnieje możliwość wpłacania darowizny, która będzie wykorzystana w 100% przez nasz Klub. Należy w nazwie przelewu wpisać „dobrowolna wpłata na działalność Miejskiego Klubu HDK PCK w Rydułtowach” a potwierdzenie przesłać na klubowego maila: hdkpck.rydultowy@wp.pl
  Deklarację należy wydrukować wypełnić i dostarczyć na najbliższą akcję organizowaną przez Miejski Klub HDK PCK w Rydułtowach, lub zarządowi klubu po wcześniejszym kontakcie (terminy akcji znajdziesz na naszej stronie w zakładce Akcje HDK, kontakt z zarządem znajdziesz w zakładce Kontakt)
 • Dane do przelewu

  Oddział Rejonowy PCK w Wodzisławiu Śląskim
  Bank Millenium
  Nr konta: 83 1160 2202 0000 0002 4542 1823
  z dopiskiem w tytule przelewu:
  „ składka PCK Miejski Klub HDK w Rydułtowach ” ( 25 zł )
  „ dobrowolna wpłata na działalność Miejskiego Klubu HDK PCK w Rydułtowach ” ( każda wpłata powyżej 25 zł )
  w obu przypadkach należy potwierdzenie wpłaty wysłać na  klubowego maila: hdkpck.rydultowy@wp.pl