Zarząd klubu

Skład Zarządu Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Rydułtowach (IV kadencji lata 2020 – 2024):

Prezes Klubu – Mirosław Hoszycki
V-ce  Prezes Klubu (koordynator ds. krwiodawstwa) – Marcin Hoszycki
Sekretarz Klubu (koordynator ds. medialnych) – Jacek Hajduga