Zarząd klubu

Skład Zarządu Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Rydułtowach (III kadencji lata 2015 – 2019):

Prezes Klubu – Mirosław Hoszycki
V-ce  Prezes Klubu (koordynator ds. krwiodawstwa, koordynator fili Godów) – Marcin Hoszycki
Sekretarz Klubu – Daria Poddaniec
Członek Zarządu Klubu (koordynator ds. medialnych) – Jacek Hajduga
Członek Zarządu Klubu – Ryszard Furgał