Historia klubu

Początki klubu i pierwsze lata działalności.
Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Rydułtowach powstał 11 grudnia 2009 r na bazie istniejącego od września 2008 r KrewniacyClub nr 134 Rydułtowy. Inicjatorami utworzenia nowej jednostki podstawowej PCK byli: Marcin Hoszycki, Tomasz Śleziak, Przemysław Procek oraz pozostałych 7 członków założycieli. Zebranie założycielskie wybrało spośród swojego grona pierwszy zarząd klubu w którego skład weszli:

 • Marcin Hoszycki – prezes
 • Tomasz Śleziak – vice prezes
 • Przemysław Procek – sekretarz

Podstawowym celem nowej jednostki podstawowej PCK było i jest przed wszystkim organizacja otwartych akcji honorowego oddawania krwi na terenie Miasta Rydułtowy (organizujemy od 5 do 6 regularnych akcji rocznie).
Swój “krwawy chrzest” przeszliśmy podczas akcji zorganizowanej podczas XVIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Następnie tydzień później w kawiarence KS Naprzód Rydułtowy – tam swoje akcje organizował rydułtowski oddział Krewniaków, odbyła się po raz pierwszy w Naszym mieście akcja rejestracji kandydatów na dawcę szpiku zorganizowana wspólnie z Fundacją DKMS Polska i RCKiK w Raciborzu. Kolejne akcje HDK organizowane przez klub w 2010 r odbywały się w Oratorium św. Józefa przy Parafii św. Jerzego – dzięki uprzejmości ks. proboszcza Kondrata Opitka i nawiązania współpracy z parafią organizujemy akcje w Oratorium do tej pory.
Ponadto w 2010 r uruchomiliśmy pierwszą wersję naszej strony internetowej, zorganizowaliśmy jedyną dotychczas wyjazdową akcje rejestracji kandydatów na dawcę szpiku w raciborskiej PWSZ, wspólnie z Fundacją Przeciwko Leukemii i RCKIK w Raciborzu, jak również po raz pierwszy uczestniczyliśmy w imprezach miejskich tj. Dniach Rydułtów i Dniach Promocji Zdrowia podczas których po raz drugi w Rydułtowach, wspólnie z Fundacją Przeciwko Leukemii i RCKiK w Raciborzu zorganizowana została akcja rejestracji kandydatów na dawcę szpiku. W czerwcu zorganizowaliśmy II Turniej Piątek Piłkarskich o puchar Dyrektora RCKiK w Raciborzu na rydułtowskich Orlikach (pierwszy turniej w czerwcu 2009 zorganizował KrewniacyClub Rydułtowy a Miejski Klub HDK PCK kontynuuje organizację turnieju.)

Rok 2011
Do najważniejszych wydarzeń z życia klubu w 2011 roku zaliczyć trzeba organizację przez klub XIX  Finału WOŚP, podczas którego utworzony przy klubie sztab ustanowił nowy rekord Rydułtów – zebraliśmy wówczas na rzecz Orkiestry 24.785,97 zł (rekord został pobity dopiero podczas XXIV Finału).
Nawiązaliśmy współpracę z rydułtowskim dostawcą sieci Internet, z firmą DobraFirma.pl, która to z za sponsorowała nam serwer na stronę, domenę .hdkpck.rydy.eu, następnie koszulki i rollup z logo klubu jak również wspiera niektóre akcje HDK i jest jednym z fundatorów nagród na Turniej Piątek Piłkarskich o puchar Dyrektora RCKiK w Raciborzu. – DobraFirma.pl – jest główny sponsorem klubu.
27 listopada w Domku Marii przy parafii św. Jerzego odbyło się również zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które wybrało zarząd klubu II kadencji na lata 2011 – 2015.
W skład zarządu weszli:

 • Mirosław Hoszycki – prezes
 • Marcin Hoszycki – vice prezes, koordynator ds. akcji HDK
 • Tomasz Śleziak – sekretarz

Lata 2012 – 2015
Do najważniejszych wydarzeń w historii klubu w latach 2012 – 2015, zaliczyć trzeba zorganizowanie trzeciej w Rydułtowach akcji rejestracji kandydatów na dawcę szpiku, nawiązanie współpracy z Stowarzyszeniem Moje Miasto – wspólnie w latach 2013 – 2014 zorganizowaliśmy Kursy pierwszej pomocy w ramach realizacji wspólnego projektu “Aktywni ratują życie – Nie bądź bierny” finansowanego z środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Od 2014 r Nasz klub pozyskuje również środki na działalność a przede wszystkim promocję Honorowego Krwiodawstwa, z budżetu Miasta Rydułtowy oraz budżetu Powiatu Wodzisławskiego, dotychczas pozyskaliśmy środki na realizację następujących projektów:

 • “Upowszechnianie i promocja Honorowego Krwiodawstwa poprzez organizację otwartych akcji oddawania krwi na terenie Miasta Rydułtowy” – 2014 r.
 • “Oddaj krew – Zostań bohaterem życia” – 2015 r.
 • “VII Turniej Piątek Piłkarskich o puchar Dyrektora RCKiK w Raciborzu” – 2015 r.
 • „Oddając krew darujesz życie” – 2016 r.
 • “VIII Turniej Piątek Piłkarskich o puchar Dyrektora RCKiK w Raciborzu” – 2016 r.
 • „Pomagam daję ratuję – Mam to we krwi” – 2017 r. – projekt współfinansowany
  z środków Powiatu Wodzisławskiego w formie tzw. Małego grantu
 • „Oddaję krew – Chcę być bohaterem życia” – 2018 r.
 • “VIII Turniej Piątek Piłkarskich o puchar Dyrektora RCKiK w Raciborzu” – 2018 r.

Ponadto od roku 2014 organizujemy wspólnie z Rydułtowskim Centrum Kultury “Feniks”, Rydułtowską Wampiriadę – czyli wielką akcję oddawania krwi w ramach Dni Rydułtów, Wampiriada jest kontynuacją akcji HDK organizowanych od początku działalności klubu towarzyszących Dniom Rydułtów z tym że przekształciła z akcji jednodniowej w dwudniową i jest osobnym wydarzeniem w ramach obchodów Święta Miasta. W 2014 r obchodziliśmy również 5-lecie klubu, podczas gali zakończenia projektu realizowanego z Stowarzyszeniem Moje Miasto podziękowaliśmy wszystkim naszym przyjaciołom sponsorom oraz osobą bez których pomocy nie byłoby Naszego Klubu.
28 listopada 2015 w Oratorium św. Józefa odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze, na którym podsumowaliśmy mającą kadencję zarządu, oraz wybraliśmy nowe władze klubu III kadencji na lata 2015 – 2019. W  skład zarządu weszli:

 • Mirosław Hoszycki – prezes
 • Marcin Hoszycki – vice prezes  (koordynator ds. krwiodawstwa)
 • Daria Poddaniec – sekretarz
 • Jacek Hajduga (koordynator ds. medialnych)
 • Ryszard Furgał – członek zarządu