Odznaczenia i medale dla klubu

Odznaczenia, medale przyznane Miejskiemu Klubowi Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Rydułtowach.

Medal 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża – nadany w 2018 r.

Akt Nadania Medalu 60 – lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża