Odznaczenia i medale dla klubu

Odznaczenia, medale przyznane Miejskiemu Klubowi Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Rydułtowach.

Medal 100-lecia PCK – nadany 27.11.2019 r.

Akt Nadania Medalu 100-lecia PCK – nadany 27.11.2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medal 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża – nadany w 2018 r.

Akt Nadania Medalu 60 – lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża