Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

1. Operatorem Serwisu www.hdkpck.rydy.eu (dalej jako „Serwis”) jest Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Rydułtowach  z siedzibą w Rydułtowach przy ul. Ofiar Terroru 99, 44-280 Rydułtowy (adres korespondencyjny ul. Raciborska 385/5, 44-280 Rydułtowy) , zwany dalej MK HDK PCK w Rydułtowach, który zarejestrowany jest jako jednostka podstawowa Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK w Katowicach. Śląski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225587, i posiada numery NIP: 648-10-48-778, REGON 007023731-00154, zaś administratorem danych osobowych jest Polski Czerwony Krzyż, zwany dalej PCK, który zarejestrowany jest w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225587, i posiada numery NIP: 526-025-04-81, REGON 007023731.
2. MK HDK PCK w Rydułtowach, jako podmiot prowadzący Serwis, dba o ochronę prywatności i informacji przekazywanych przez Użytkowników Serwisu, a w szczególności ich danych osobowych.
3. PCK nie ujawnia przekazywanych przez Użytkowników Serwisu danych osobom
trzecim, za wyjątkiem przekazywania danych: o podmiotom współpracującym z MK HDK PCK w Rydułtowach w związku z funkcjonalnościami Serwisu i Serwisu, w przypadku formularza „Napisz do nas” – niemożność skorzystania z tej
usługi, a w przypadku wyboru Newslettera – rezygnację z zapisania się na tę usługę.
4. Korzystając z powyższych usług w ramach Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę
na przetwarzanie przez PCK podanych przez niego danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
5. PCK przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celach związanych
z prawidłowym działaniem Serwisu oraz związanych z działalnością statutową PCK,
a w tym także w celu prowadzenia przez nią wszelkiej aktywności charytatywnej oraz
dla celów związanych z funkcjonowaniem Serwisu i realizacją świadczonych za jego
pośrednictwem usług. W związku z tą działalnością dane osobowe Użytkowników
Serwisu mogą być przekazywane Partnerom.
6. PCK zapewnia, że Partnerzy przetwarzają przekazane przez MK HDK PCK w Rydułtowach dane wyłączne w celach wykonywania łączących ich z MK HDK PCK w Rydułtowach umów i stosunków prawnych,z poszanowaniem przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

III. Polityka cookies

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich
na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Rydułtowach, z siedzibą  w Rydułtowach przy ul. Ofiar Terroru 99, 44-280 Rydułtowy (adres korespondencyjny ul. Raciborska 385/5, 44-280 Rydułtowy)
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
o dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te
pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
o tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
o utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie
musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
o „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach Serwisu;
o pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane
do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
o „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych Serwisu;
o „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki,
wyglądu strony internetowej itp.;
6. W ramach powyższych czterech kategorii pliki cookies dzielą się jeszcze na: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są
w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików
cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies
w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym
czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać
zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików
cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich
każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu
reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
Ponadto MK HDK PCK w Rydułtowach informuje, że Serwis zwiera odnośniki/linki do innych stron www., przy czym MK HDK PCK w Rydułtowach nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

IV. Polityki prywatności firmy trzecich

Strona wykorzystuje również inne technologie, które śledzą działania użytkownika, m.in.: statystyki Google Analytics, wtyczkę „lubię to” Facebooka. Informacje na temat ich polityki prywatności znajdziesz na następujących stronach: