Podsumowanie akcji HDK 17.07.2022

Kolejna w tym roku akcja honorowego oddawania krwi w naszym mieście przeszła do historii.
Zgłosiło się 38 osób, krew oddało 35 osób z czego jedna donanacja była nie pełna (250 ml) co daje łącznie 15 l 550 ml krwi. 2 osoby dołączyły do grona honorowych dawców krwi, 9 osób z rożnych powodów nie mogło się podzielić najcenniejszym darem życia.
Dziękujemy ekipie RCKiK w Raciborzu, Burmistrzowi Miasta Rydułtowy za niepłatne użyczenie rydułtowskiego rynku. Jak również wszystkim którzy podzielili się dzisiaj cząstką swojej krwi.
A juz dzisiaj zapraszamy IX Rydułtowską Wampiriadę która odbędzie się 28 sierpnia 2022 r. na rydułtowskim rynku.
Akcja była organizowana w ramach projektu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” współfinansowanego z środków budżetu Miasta Rydułtowy.