Podsumowanie XII Turnieju Piątek Piłkarskich o puchar Dyrektora RCKiK w Raciborzu

W dniu wczorajszym tj. 25 czerwca 2022 r. na kompleksie sportowym Orlik przy ul. Kochanowskiego w Rydułtowach, odbył się XII Turniej Piątek Piłkarskich o puchar Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.
W zawodach wzięły udział 4 drużyny:
– Klub HDK PCK przy Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju
– Miejski Klub HDK PCK w Rydułtowach/Aktywni Rydułtowy
– Klub HDK PCK im. Floriana Ogana w Knurowie
– Aktywni Rydułtowy/Inter Krostoszowice
2 drużyny zrezygnowały z udziału:
– Klub HDK PCK przy KWK Anna w Pszowie
– Klub HDK PCK przy Komendzie Miejskiej PSP w Jastrzębiu-Zdroju
Po zakończeniu rozgrywek wyłoniono zwycięzców turnieju:
1 miejsce Klub HDK PCK przy Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju
2 miejsce Aktywni Rydułtowy /Inter Krostoszowice
3 miejsce Klub HDK PCK im. Floriana Ogana w Knurowie
4 miejsce Miejski Klub HDK PCK w Rydułtowach/ Aktywni Rydułtowy
Dziękujemy pani Dyrektor RCKiK w Raciborzu Gizeli Kowol za ufundowanie pucharów, panu Dyrektorowi ROSiR Rydułtowy Michałowi Kondrot za nieodpłatnie udostępnienie Orlika, wszystkim drużynom które wzięły udział w turnieju. I zapraszamy mamy nadzieję za rok.
Turniej odbył się w ramach zadania „XII Turniej Piątek Piłkarskich o puchar Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu” w ramach projektu „W cieniu Szarloty – jak wydobyć potencjał Miasta Rydułtowy” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 realizowanego w ramach programu „Rozwój Lokalny”