Podsumowanie akcji HDK 28.05.2022 r

Kolejna w tym roku akcja honorowego oddawania krwi w naszym mieście przeszła do historii.
Zgłosiło się 36 osób, krew oddało 27 osób co daje 12 l 150 ml krwi. 3 osoby dołączyły do grona honorowych dawców krwi, 9 osób z rożnych powodów nie mogło się podzielić najcenniejszym darem życia.
Dziękujemy ekipie RCKiK w Raciborzu, Burmistrzowi Miasta Rydułtowy za niepłatne użyczenie rydułtowskiego rynku. Jak również wszystkim którzy podzielili się dzisiaj cząstką swojej krwi.
A juz dzisiaj zapraszamy na kolejną akcję honorowego oddawania krwi, która odbędzie się 17 lipca 2022 r. na rydułtowskim rynku.
Akcja była organizowana w ramach projektu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” współfinansowanego z środków budżetu Miasta Rydułtowy.