Składki członkowskie PCK 2022

Wszystkim członkom Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Rydułtowach, pragniemy przypomnieć iż Składka PCK jest elementem statutowym, dającym możliwość funkcjonowania zarówno klubów jak i oddziałów rejonowych w strukturach w których się znajdują. Jest ona zatem wykorzystana w 50% przez oba podmioty wzajemnie się wspierające. Wysokość składki we wszystkich klubach krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża wynosi 25 zł.
– na akcjach honorowego oddawania krwi organizowanych przez nasz klub (według wykazu akcji na profilu FB klubu)
Wpłaty składki członkowskiej PCK na konto Oddziału Rejonowego PCK w Wodzisławiu Śląskim.
DANE DO PRZELEWU
Oddział Rejonowy PCK w Wodzisławiu Śląskim
Bank Millenium
Nr konta: 83 1160 2202 0000 0002 4542 1823
z dopiskiem w tytule przelewu:
„ składka PCK Miejski Klub HDK w Rydułtowach ” ( 25 zł )
Po opłaceniu składki (przelew na konto) należy wysłać na adres klub tj. hdkpck.rydultowy@wp.pl potwierdzenie opłacenia składki członkowskiej.
Przypominamy iż nieopłacenie składki członkowskiej zgodnie z statusem Polskiego Czerwonego Krzyża może skutkować wydaleniem z członkostwa w PCK.