Podsumowanie akcji HDK 30.01.2022 r.

Pierwsza w tym roku akcja honorowego oddawania krwi przeszła do historii.
Dziękujemy wszystkim osobą, które oddały krew oraz tym, które z różnych przyczyn nie mogły podzielić się tym cennym lekiem.
Zarejestrowało się 40 osób, krew oddały 36 osoby. Co daje 16 l. 200 ml. krwi.
Do grona honorowych dawców krwi dołączyły 3 osoby. A już dzisiaj zapraszamy na kolejną akcję organizowaną przez nasz klub, która odbędzie się 20.03.2022 r. w Oratorium św. Józefa.
Dziękujemy wszystkim dawcą którzy podzielili się dzisiaj cząstką siebie, ekipie RCKiK w Raciborzu za przeprowadzenie poboru krwi oraz Parafii Świętego Jerzego za udostępnienie pomieszczeń Oratorium świętego Józefa.
Akcja odbyła się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Rydułtowy.