Składki członkowskie za 2021 rok

Przypominamy o opłaceniu składki członkowskiej za 2020 rok. Jak również zachęcamy do opłacania składki członkowskiej na 2021 rok. Składka członkowska w naszym klubie wynosi 25 zł

Dane do przelewu

OddziałRejonowy PCK w Wodzisławiu Śląskim

Bank Millenium

Nr konta: 83 1160 2202 0000 0002 4542 1823

z dopiskiem w tytule przelewu:

„ składka PCK Miejski Klub HDK w Rydułtowach ” ( 25 zł )„ dobrowolna wpłata na działalność Miejskiego Klubu HDK PCK w Rydułtowach ” ( każda wpłata powyżej 25 zł) W obu przypadkach należy potwierdzenie wpłaty wysłać na klubowego maila: hdkpck.rydultowy@wp.pl