Podsumowanie akcji 19.01.2020 r.

Podsumowanie akcji 19.01.2020.Zarejestrowało się 45 osób , krew oddało 39 osób . Zebrano 103 czekolady dla Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach . Wszystkim krwiodawcom dziękujemy.

Zdjęcia z akcji w naszej galerii oraz naszym klubowym Facebooku