Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Działając na podstawie Uchwały nr 395/2015 Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża z dnia 18.09.2015 r. w sprawie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w PCK
Zarząd Miejskiego Klubu HDK PCK w Rydułtowach zwołuje zebranie sprawozdawczo-wyborcze, zebranie odbędzie się w dniu 14 grudnia r. w salce Rydułtowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Gen. Józefa Bema 126c (hala na stadionie). Rozpoczęcie zebrania o godz. 9:00
W razie braku odpowiedniego kworum drugi termin rozpoczęcia zebrania ustala się na godz. 9:30.
Wprawdzie uczestnictwo w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym jest obowiązkiem każdego członka klubu, jednak prosimy o zgłaszanie swojej obecności (względnie przypuszczalnej absencji), na nasz adres mailowy hdkpck.rydultowy@wp.pl