Podsumowanie obchodów 100-lecia PCK. Akademia Rejonowa w Wodzisławiu Śląskim

W dniu dzisiejszym tj. 27.11.2019 r. w I LO w Wodzisławiu Śl. odbyła się Akademia Rejonowa z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża, której organizatorem był Oddział Rejonowy PCK w Wodzisławiu Śl.
Nasz klub został wyróżniony Medalem 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża który w imieniu Prezesa Zarządu Głównego wręczyli:
– pan Janusz Sacha – Członek Zarządu Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK
– pan Bogdan Ogrocki – Dyrektor Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK
 
Ponadto 24 listopada 2019 r. członkowie naszego klubu zostali wyróżnieni odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia oraz Medalem RCKiK w Raciborzu po oddaniu co najmniej 25 litrów krwi.
 
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia:
– pan Łukasz Prokopczuk
– Grzegorz Szymera
 
Medal RCKiK w Raciborzu po oddaniu co najmniej 25 litrów krwi:
– Jacek Hajduga
– Marcin Hoszycki