Harmonogram akcji HDK na rok 2020

19.01.2020 – Oratorium św. Józefa
22.03.2020 – Oratorium św. Józefa
10.05.2020 – Rydułtowy Rynek (ambulans RCKiK Racibórz)
12.07.2020 – Rydułtowy Rynek (ambulans RCKiK Racibórz)
30.08.2020 – VII Rydułtowska Wampiriada – Rydułtowy Rynek (ambulans RCKiK Racibórz)
27.09.2020 – XV Dni Promocji Zdrowia – Rydułtowy Rynek (ambulans RCKiK Racibórz)
22.11.2020 – Oratorium św. Józefa

Organizator zastrzega że terminy oraz lokalizacje poszczególnych akcji mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Miejskiego Klubu HDK PCK w Rydułtowach
oraz RCKiK w Raciborzu