Podsumowanie akcji HDK 07.07.2019

Podsumowanie akcji 07.07.2019.Zgłosiło się 30 osób, krew oddało 25 osób w tym 1 osoba pierwszorazowa. Zebrano 64 szt. czekolad dla Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach.Wszystkim krwiodawcom dziękujemy.