Podsumowanie akcji HDK w Skrzyszowie

Podsumowanie pierwszej w tym roku akcji honorowego oddawania krwi organizowanej w ramach programu Ognisty Ratownik – Gorąca Krew, która odbyła się w dniu 10.02.2019 r. w Ośrodku Kultury w Skrzyszowie,
Zarejestrowało się: 19 osoby
Krew oddało: 17 osób
w tym: 6 kobiet, 11 mężczyzn
Dawcy zdyskwalifikowani: 2
Dawcy pierwszorazowi: 3
Łączna ilość zebranej krwi: 7, 650 l

Dziękujemy wszystkim którzy podzielili się w dniu dzisiejszym cząstką siebie, ekipie RCKiK w Raciborzu, Wójtowi Gminy Godów za użyczenie pomieszczeń ośrodka kultury w Skrzyszowie jak również strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyszowie.

Akcja była organizowana wspólnie z Urzędem Gminy Godów oraz Zarządem Gminnym OSP w Godowie.

Zapraszamy na kolejną akcje HDK która, odbędzie się 14 kwietnia 2019 r. w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołkowicach.