Filia Miejskiego Klubu HDK PCK w Godowie

W związku z organizowanymi od 2019 roku akcjami honorowego oddawania krwi na terenie Gminy Godów, uchwałą nr 7/2018 Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Rydułtowach z dnia 24.11.2018 r. w sprawie powołania koordynatora fili Miejskiego Klubu HDK PCK w Rydułtowach działającej na terenie Gminy Godów.
Powołany został koordynator Miejskiego Klubu HDK PCK w Rydułtowach fila Godów.

Fila klubu rozpocznie swoją działalność na terenie Godowa w dniu 10.02.2019 r. tj. podczas pierwszej akcji która odbędzie się przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Godowie, ul. Gliniki 10.