Podsumowanie roku 2018

Podsumowanie akcji zorganizowanych przez nasz klub w 2018 r.

Ilość akcji: 7
Dawcy zarejestrowani: 270 
Dawcy którzy oddali krew: 243 
Odrzuty: 25
Dawcy pierwszorazowi: 23
Kobiety: 75
Mężczyźni:170
Łączna ilość zebranej krwi: 124,150 l
Podczas wszystkich akcji dawcy przekazali: 141 szt czekolad dla podopiecznych Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach.

Dziękujemy wszystkim osobą które podzieliły się w tym roku cząstką siebie na organizowanych przez nasz klub akcjach honorowego oddawania krwi. Jak również dziękujemy Burmistrzowi Miasta Rydułtowy za nieodpłatne użyczenie Rydułtowskiego Rynku oraz Ks. Proboszczowi Parafii św. Jerzego w Rydułtowach za niepłatne użyczenie Oratorium św. Józefa.
Wszystkie tegoroczne akcje organizowane były w ramach projektu „Oddaję krew – Chcę być bohaterem życia” Zadanie współfinansowane ze środków Powiatu Wodzisławskiego oraz Miasta Rydułtowy.