Interpretacja przepisów wprowadzających nowe przywileje dla dawców w okresie epidemii

Interpretacja przepisów wprowadzających nowe przywileje dla dawców w okresie epidemii (Źródło: www.krwiodawcy.org)
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami części środowiska honorowych dawców krwi przedstawiamy Państwu interpretację przepisów dokonaną przez Narodowe Centrum Krwi:
Szanowny Panie,
w odpowiedzi na e-mail dotyczący uprawnień dla Krwiodawców uprzejmie prosimy o przyjęcie poniższych informacji.
W dniu 25 tycznia 2021 r. opublikowana została ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, nadającą dodatkowe uprawnienia m.in. Honorowym Dawcom Krwi i jej składników.
W przedmiotowej ustawie zawarte są zapisy, że w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19 (zatem nie tylko po chorobie COVID-19) przysługują:
zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od czynności służbowych w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki oraz w dniu następnym,
ulga w wysokości 33% na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego (przysługuje honorowemu dawcy krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19).
Uprawnienie, przysługuje przez 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia przez centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
Uprawnienie do korzystania z ulgi na przejazdy przysługuje także przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy także w przypadku oddania co najmniej 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Warunkiem skorzystania z ulgi jest wydane zaświadczenie potwierdzające oddanie co najmniej 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, tj. od 14.03.2020 r. (dzień głoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego).
Z powyższego wynika zatem, że uprawnienia nie zostały ograniczone jedynie do honorowych dawców krwi, po przebytej chorobie COVID-19, ale przysługują wszystkim honorowym dawcom krwi spełniającym wyżej określone warunki.
******************************************
Z poważaniem, Monika Rutkowska
Starszy Specjalista
Wydział Współpracy Międzynarodowej, Nauki i Kom. Społecznej
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
Zaszufladkowano do kategorii Newsy

Składki członkowskie za 2021 rok

Przypominamy o opłaceniu składki członkowskiej za 2020 rok. Jak również zachęcamy do opłacania składki członkowskiej na 2021 rok. Składka członkowska w naszym klubie wynosi 25 zł

Dane do przelewu

OddziałRejonowy PCK w Wodzisławiu Śląskim

Bank Millenium

Nr konta: 83 1160 2202 0000 0002 4542 1823

z dopiskiem w tytule przelewu:

„ składka PCK Miejski Klub HDK w Rydułtowach ” ( 25 zł )„ dobrowolna wpłata na działalność Miejskiego Klubu HDK PCK w Rydułtowach ” ( każda wpłata powyżej 25 zł) W obu przypadkach należy potwierdzenie wpłaty wysłać na klubowego maila: hdkpck.rydultowy@wp.pl

Zaszufladkowano do kategorii Newsy

Dni Honorowego Krwiodawstwa

W związku z przypadającymi w dniach 22 – 26 listopada Dniami Honorowego Krwiodawstwa PCK życzymy:

Wszystkim Honorowym Krwiodawcom oraz pracownikom publicznej służby krwi składamy serdeczne podziękowania i życzymy zdrowia, miłość oraz szczęścia w życiu osobistym i zawodowym.

Zarząd Miejskiego Klubu HDK PCK w Rydułtowach

Zaszufladkowano do kategorii Newsy

Życzenia Wielkanoc 2020

Niech zmartwychwstały Chrystus
przyniesie nam odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością spojrzeć w przyszłość.
Ciepłych, rodzinnych, pełnych miłości
i nadziei na lepsze jutro
Świąt Wielkiej Nocy
Wszystkim członkom klubu, krwiodawcą oraz sympatykom klubu
 
życzy Zarząd
Miejskiego Klub HDK PCK w Rydułtowach
Zaszufladkowano do kategorii Newsy

Zmiana terminu akcji HDK

W związku z epidemią koronawirusa akcja oddawania krwi, która miała odbyć się w dniu 22.03.2020 r. w Domku Marii zostaje przeniesiona na dzień 23.10.2020 r. i odbędzie się w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy Wodzisław Śląski.

Zaszufladkowano do kategorii Newsy

1% dla Miejskiego Klubu HDK PCK w Rydułtowach

Sezon składania zeznań podatkowych w pełni, zostaw swój 1% w naszym mieście i pomóż nam promować krwiodawstwo w Rydułtowach
KRS: 0000 22 55 87 cel szczegółowy: OR PCK Wodzisław Śl. – Miejski Klub HDK PCK w Rydułtowach

Każdy procent się liczy 🙂
Dziękujemy! 

Zaszufladkowano do kategorii Newsy

Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi pojadą za darmo w MZK Jastrzębie-Zdrój

Z ulgi skorzystają osoby posiadające ważną legitymację Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużonego dla Zdrowia Narodu. Na jej podstawie Międzygminny Związek Komunikacyjny wystawi e-bilet uprawniający do darmowych przejazdów na okres 12 miesięcy. Obowiązkiem posiadacza karty jest jej coroczna aktualizacja. W tym celu Honorowy Dawca Krwi powinien przedstawić w MZK informację potwierdzającą miejsce zamieszkania na terenie jednej z gmin, na terenie której ulga obowiązuje. Mówimy tutaj o samorządach tworzących związek (Jastrzębie-Zdrój, Żory, Radlin, Pawłowice, Pszów, Rydułtowy, Mszana, Marklowice, Czerwionka-Leszczyny, Suszec), a także o gminach, które podpisały z MZK stosowne porozumienia na obsługę komunikacyjną (Zebrzydowice, Ornontowice, Świerklany i Orzesze). Co ważne, ulga nie obowiązuje w ramach komunikacji lokalnej organizowanej w Pawłowicach i Suszcu.
Bilet upoważniający do bezpłatnych przejazdów należy zbliżyć do kasownika bezpośrednio po wejściu do autobusu. Brak zarejestrowania przejazdu będzie traktowany jako jazda bez ważnego biletu.
Szacuje się, że obecnie z bezpłatnych przejazdów na terenie działania MZK może skorzystać ok. 800 zasłużonych honorowych dawców krwi.

Zaszufladkowano do kategorii Newsy

Podsumowanie akcji 19.01.2020 r.

Podsumowanie akcji 19.01.2020.Zarejestrowało się 45 osób , krew oddało 39 osób . Zebrano 103 czekolady dla Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach . Wszystkim krwiodawcom dziękujemy.

Zdjęcia z akcji w naszej galerii oraz naszym klubowym Facebooku

Zaszufladkowano do kategorii Newsy

Nowy zarząd klubu

W dniu dzisiejszym tj. 14.12.2019 r. w sali konferencyjnej Rydułtowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które przyjęło sprawozdanie zarządu klubu za okres 2015 – 2019, oraz wybrało nowe władze klubu na kolejną czteroletnią kadencję tj. lata 2020 – 2024.
W skład zarządu kadencji 2020 – 2024 weszli:

– Mirosław Hoszycki – prezes klubu
– Marcin Hoszycki – v-ce prezes klubu, koordynator ds. akcji HDK
– Jacek Hajduga – sekretarz klubu, koordynator ds. medialnych

Delegatem na Zjazd Rejonowy PCK w Wodzisławiu Śląskim, wybrany został pan Marcin Hoszycki.

Zaszufladkowano do kategorii Newsy

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Działając na podstawie Uchwały nr 395/2015 Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża z dnia 18.09.2015 r. w sprawie kampanii sprawozdawczo-wyborczej w PCK
Zarząd Miejskiego Klubu HDK PCK w Rydułtowach zwołuje zebranie sprawozdawczo-wyborcze, zebranie odbędzie się w dniu 14 grudnia r. w salce Rydułtowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Gen. Józefa Bema 126c (hala na stadionie). Rozpoczęcie zebrania o godz. 9:00
W razie braku odpowiedniego kworum drugi termin rozpoczęcia zebrania ustala się na godz. 9:30.
Wprawdzie uczestnictwo w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym jest obowiązkiem każdego członka klubu, jednak prosimy o zgłaszanie swojej obecności (względnie przypuszczalnej absencji), na nasz adres mailowy hdkpck.rydultowy@wp.pl
Zaszufladkowano do kategorii Newsy